Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen

(Update 27-10-2023)


Externe publicaties van de auteur met betrekking tot het kasteel van Medemblik (Kasteel Radboud) (pdf, downloadbaar, zowel op deze site, als op academia.edu)

Deze stukken zijn in gedrukte vorm raadpleegbaar in het Westfries Archief in Hoorn. Plaats 0219 Bibliotheek WFA en 0216 Collectie handschriften en losse archivalia.
 1. De dwangburchten van Floris V (1254-1296) en hoe het verder ging met het kasteel van Medemblik. Een inleiding tot een stukje lokale geschiedenis (2020).
  (www.academia.edu).
  Het bovenstaande artikel is een een update van twee oorspronkelijke artikelen, die hier onder zijn vermeld. Neem indien gewenst contact op met de auteur voor een kopie van de originele publicaties (alleen digitaal):
  Rebellie, bloed en bakstenen; Historisch West-Friesland, jrg. 3(2004), p.13-16.
  WFA 0219; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/770E16EB19F84C5384D7DFBF5FF36E19
  Het aanzien van een dwangburcht: hoe het kasteel van Medemblik sinds de middeleeuwen onderhevig was aan uiterlijke veranderingen; Jaaruitgave Oudheidkundige Vereniging 'Medenblick', jrg. 15 (2006), p. 2-7.
  WFA 0219-164D4; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/6019FA8A5F83499B98D52127C4D7E126
 2. An den slote tot Medebliec (1) (2012).
  (www.academia.edu).
  An den slote tot Medebliec. Vraagstukken rond de staat van het kasteel van Medemblik tijdens de middeleeuwen; Jaaruitgave Oudheidkundige Vereniging 'Medenblick'; deelnr. 20, p.7-16.
  WFA 0219-164F16; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/A4A0EDE909BE4C7FBBB5CD47644E3D98
 3. An den slote tot Medebliec (2) (2015).
  (www.academia.edu)
  An den slote tot Medebliec 2. Vervolg op An den Slote tot Medebliec (1).
  WFA 0216-1901; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/98C42765D4D04352A956A9CD1C3A1C61
 4. An den slote tot medebliec (3) v.2. (2020).
  (www.academia.edu)
  An den slote tot Medebliec (3): over de omgevingscontext van het kasteel en een theoretische aanvulling op Jacob van Deventers plattegrond van de stad Medemblik (v2); [Eigen beheer], Medemblik, 2020
  WFA 0219-171H104; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/3375A6466A38469682E01C2CB0C9C6F8
 5. Dimensionering van de verloren oostelijke objecten van het kasteel van Medemblik (2018).
  (www.academia.edu)
  Dimensionering van de verloren oostelijke objecten van het kasteel van Medemblik: een mogelijke oplossing van een vraagstuk door middel van grafisch-meetkundige technieken [Eigen beheer], Medemblik, 2018.
  WFA 0219-168E106; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/380AAF048F69417EAD74028052B6D1F4
 6. Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes (2019).
  (www.academia.edu)
  Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes. Een mogelijke werkhypothese vanuit de analyse van primaire bronnen. [Eigen beheer] Medemblik (2019).
  WFA 0219-171H74; permalink 0219-: https://hdl.handle.net/21.12114/726AA53A3AA8459497C63318F7E7C67D
 7. Een inventarisatie van bouwobjecten in de directe omgeving van het kasteel van Medemblik (1560-2000) (2020).
  (www.academia.edu)
  Een inventarisatie van bouwobjecten in de directe omgeving van het kasteel van Medemblik (1560-2000). Onderzoeksverslag ten behoeve van eventueel non-destructief onderzoek. [Eigen beheer], Medemblik, 2020).
  WFA 0219-171H95; permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/9A35ABF6995748C3BF2FFCB77F94D152
 8. Kasteel Radboud opnieuw bekeken; een samenvatting van recent bronnenonderzoek. (2021)
  (www.academia.edu)
  Kasteel Radboud opnieuw bekeken; een samenvatting van recent bronnenonderzoek. Jaaroverzicht van de Oudheidkundige Vereniging 'Medenblick', no. 26, 2021, p. 40-46.
  WFA 0219-172C6: permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/71AA55D24E68430BB13E4F92C8E4073C
 9. Over de middeleeuwse staat van het kasteel van Medemblik (2022).
  (www.academia.edu).
  Over de middeleeuwse staat van het kasteel van Medemblik. Ondersteunende achtergronden voor historische visualisaties. [Eigen beheer], Medemblik (2022).
  WFA 0219-172C7, permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/382E2421971C4FEE84A9D6C678952D70
 10. Anomalieën of bouwfasen? (2023).
  (www.academia.edu).
  Anomalieën of bouwfasen? Mogelijke verklaringen voor eigenaardige bouwkenmerken aan het kasteel van Medemblik. In samenwerking met Marius Bruijn, [Eigen beheer], Medemblik (2023).
  WFA: 0219-172C10, permalink: https://hdl.handle.net/21.12114/B47281F750394F14A74A6E1C5FAD44AB

 11. Verder op deze website
  De Torenburg bij Alkmaar:
  Kasteel van Medemblik (html)
  Kasteel van Medemblik (inzake manuscripten en transcripties)
  De Middelburg en Nieuwburg
  Het Huis te Nuwendoorn:
  Het Huis te Wijdenes:
  Slot Schagen:
  Het Huis Hoogwoud:
  Diverse onderwerpen:
  Transcripties van grafelijke rekeningen betreffende de Middelburg, Nieuwburg en het huis te Nuwendoorn:

  [Home]