Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Home]

Gegevens en bronnen

Geraadpleegde bronnen en literatuur.

(Update: 13-03-2024)

 1. P.S. Teeling, H. Langereis; Medemblik; 1988, Drukkerij en uitgeverij A.A. Idema B.V., Medemblik.
 2. J. van Lennep, W.J. Hofdijk; Merkwaardige kastelen in Nederland; 1854, 1860, 1861, G.W. Tielkemeijer, Amsterdam.
 3. D. Kransberg, H. Mils; Kastelengids van Nederland/Middeleeuwen; 2e druk, 1980, Fibula van Dishoeck, Haarlem.
 4. C. Bunnik, P. van der Heijden, W. van Kranendonk, A. Visser; Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders; 1982, Elsevier, Amsterdam, Brussel.
 5. J.W. Groesbeek; Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland: hun bewoners en bewogen geschiedenis; 1981, Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk.
 6. H. M. van den Berg; De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel VIII, De Provincie Noordholland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen (ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1955); 1971, Gijsbers & van Loon, Arnhem.
 7. T.J. Hoekstra, H.L. Janssen, I.W.L. Moerman (red.); Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel; 1981, De Walburg Pers, Zutphen.
  →7a. ibid, E.H.P. Cordfunke; De Middelburg, Steunpunt in het Zes Wielengebierd bij Alkmaar.
  →7b. ibid, A.I.J.M. Schellart; Contemporaine parallellen.
  →7c. ibid, H. Janse; Het 14e-eeuwse grafelijke bouwbedrijf in Holland.
 8. J. Belonje; De twee Nijenburgen bij Alkmaar; 1956, Drukkerij Meijer, Wormerveer.
 9. E.H.P. Cordfunke; Alkmaar, van boerderij tot middeleeuwse stad; 1972, Uitgeverij Ter Burg, Alkmaar.
 10. H.L. Jansen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (red.); 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen; 1996, Matrijs, Utrecht.
  →10a. ibid, H.L. Janssen; Vierhoekige kastelen, vanaf circa 1275..
  →10b. ibid, W. van Leeuwen; Herleving van het verleden. De negentiende en twintigste eeuw.
 11. P. E. van Rijen; Middeleeuwse kastelen in Nederland; 1976, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
 12. R.P. de Graaf; Oorlog om Holland 1000-1375; 1996; R.P. de Graaf, Verloren, Hilversum.
 13. F. Diederik; Archeologica, de archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief; 1983, Pirola, Schoorl.
 14. H. Lambooij; Getekend Land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier; 1987, Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Stichting Uitgeverij Holland, Alkmaar.
 15. M. Hameleers; West-Friesland in oude kaarten; 1987, Immerc BV, Wormer.
 16. D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij; Wi Florens...: de Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw; 1996, Matrijs, Utrecht.
  →16a. ibid, R.P. de Graaf; De kastelen van Floris V als instrumenten van zijn machtspolitiek.
 17. D.P. van Wigcheren; J.G.N. Renaud, A.I.J.M. Schellart (red); Het Huis te Nuwendoorn; 1999, Westfries Genootschap, Initiefgroep Nuwendoorn. (Oorspronkelijke uitgave: 1976, ANWB en de Nederlandse Kastelenstichting.)
 18. D. Breebaart; De Stichting 'Nuwendoorn' heeft haar taak beëindigd; West-Frieslands Oud en Nieuw, 48e bundel; 1981, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 19. P. Noordeloos; Eenigenburg - Nuwendoren; West-Frieslands Oud en Nieuw, 27e bundel; 1960, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 20. S.B.J. Zilverberg; Grote Pier en Medemblik (1517); West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; 1959, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 21. W.F.G. Wiese; Een onvoltooide speurtocht; 1964. In: West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 22. E. Dekker, H. Lambooij, H. Lansdaal, J. Raat, R. Roodhorst, P. Sasburg (red.); 1998; Twintig eeuwen Westfriezen en hun rijke verleden; Ach Lieve Tijd, West-Friesland; Westfries Genootschap, Waanders Uitgevers.
 23. ibid.
 24. ibid.
 25. ibid.
 26. ibid; 1999
 27. ibid.
 28. ibid. 2000
 29. M. Minnema; De Nieuwburg brengt de tijd van Floris V nabij; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 23 juli 1999.
 30. Auteur onbekend; Nuwendoorn 50 jaar geleden herontdekt; artikel uit het Noordhollands Dagblad, datum onbekend: jaar 1998.
 31. R. den Boer; Vergeten dwangburcht herleeft. 'Nieuwe Deuren' als kasteelruïne Nuwendoorn weer gekoesterd; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 22 mei 1999.
 32. J. Struik; En de burger van Medemblik...hij leefde voort.; 2000; Drukkerij en Uitgeverij A.A. Idema b.v., Medemblik.
 33. F.J. Bakker, W.F.M. Brieffies, C.A. van Zijverden (red.); 1989. In: Een nieuw Medemblikker Scharre-zootje.; Uitgeverij Pirola, Schoorl;
  →33a. ibid, W.F.M. Brieffies; De Medemblikker tienden.
  →33b. ibid, H. Schoorl; Een ongeluk komt zelden alleen.
  →33c. ibid, J.C. Besteman; De pre-stedelijke ontwikkeling van Medemblik van vroeg-middeleeuwse handelsplaats naar middeleeuwse stad.
  →33d. ibid, P.S. Teeling; Landmeters in Medemblik.
 34. J. de Vries; Nederlands Etymologisch Woordenboek; 1971, E.J. Brill, Leiden.
  →34a. J. de Vries, F. de Tollenaere; Etymologisch Woordenboek; 1993; Het Spectrum, Utrecht.
 35. G. van Berkel, K. Samplonius; Prisma Nederlandse plaatsnamen. De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen.; 1995, Het Spectrum, Utrecht.
 36. N. Lakeman, M. Franke; De zoektocht naar het kasteel van Floris V.; 1999, Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, Hoofdorp.
 37. Auteur onbekend; Nieuw archeologisch onderzoek naar verdwenen kasteel Floris; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 31 januari 1996.
 38. R. Floor; In het spoor van Floris: Kasteel bij Wijdenes blijft een Mysterie; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 27 februari 1996.
 39. Auteur onbekend; 'Archeologen onder water' speuren naar burcht Floris V; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 19 augustus 1996.
 40. Auteur onbekend; Bewijs van ligging oude dwangburcht bij Wijdenes komt steeds dichterbij.; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 13 januari 1997
 41. D.P. Blok; Naar aanleiding van de naam Medemblik.; West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; 1959, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 42. M. Brouërius van Nidek, I. Le Long, J.J Reisig, A. Rademaker; Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, eerste deel; 1792; J.A. Crajenschot, Amsterdam.
  →42a. M. Brouërius van Nidek, I. Le Long, A. Rademaker; Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden, eerste deel; 1770; Abraham Blussé en Zoon, Dordrecht.
 43. W.G. Brill; Rijmkroniek van Melis Stoke, deel 1 en 2, ongewijzigde herdruk; 1983 (oorspronkelijk: 1885), HES Uitgevers, Utrecht).
 44. P. Zethoven; Nieuw leven voor Schager Slot.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 9 augustus 2000.
 45. Auteur onbekend; Kasteel kent bewogen geschiedenis.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 9 augustus 2000.
 46. Auteur onbekend; Bijzondere vondsten bij opgraving in Schagen.; artikel uit het Dagblad voor West-Friesland van 27 april 2001.
 47. G. Ros-de Korte; Kasteel van Medemblik. Deel 11 uit de serie 'Nederlandse Kastelen'.; 1979, Nederlandse Kastelen Stichting, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
 48. J.G.N. Renaud; Graaf Floris V als burchtenbouwer; 1957/1958; Berichten Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.
 49. Auteur onbekend; Fundament ophaalbrug duikt op bij opgravingen.; artikel uit de Schager Courant van 22 januari 2002.
 50. Auteur onbekend; Brugpijler van Schager Slot blootgelegd.; artikel uit de Schager Courant van 23 januari 2002.
 51. Auteur onbekend; Geheim keldertje ontdekt onder toren Schager Slot.; artikel uit de Schager Courant van 10 juni 2002.
 52. Auteur onbekend; Oude kademuur en slotgracht gevonden bij Schager kasteel.; artikel uit de Schager Courant van 20 juni 2002.
 53. J. Koeman; Dorpsgeschiedenis over Wijdenes en Oosterleek, bundel geschriften uit de dorpskrant Wijdenes en Oosterleek (1970-1987).; 1997; Historische Vereniging Suyder Cogge, Hem.
 54. D.M. Annokkee; Hanoke Annocque Annokkee, de geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984); 2002; Uitgegeven in eigen beheer.
 55. M. Damen; Staat van Dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode(1425-1482); 2000; Historische Vereniging Holland; Verloren, Hilversum.
 56. W. Wesselink; De onvoltooid verleden tijd van Nuwendoren; artikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 3 mei 2003.
 57. E.H.P. Cordfunke; Gravinnen van Holland; 1987; De Walburg Pers; Zutphen.
 58. F.W.N. Hugenholz, Floris V; 2e druk, 1974; Unieboek b.v., Bussum.
 59. J. de Bruin; Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun bestuur en rechtspraak; 1999. In: Ach Lieve Tijd; Uitgeverij Waanders b.v. Zwolle.
 60. G.F.E. Gonggrijp; Friesche Eigenerfdenwapens; 1943; NV Uitgevers Mij. A. Rutgers, Naarden; p.4,9
 61. P. Noordeloos, Heerlijkheden in West-Friesland; 1959. In: West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
  →61a. P. Noordeloos, Westfriesland en zijn landzegels; 1959. In: West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 62. P. Steele, K. Noë-Kuiter (vert.); Kastelen, oorspr.: The Best Ever Book of Castles; 1995; Kingfisher, London/Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal.
 63. J.A. Mol; Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters; In: Negen Eeuwen Friesland-Holland; 1997; Fryske Akademy; p. 94-108
 64. L. Brandts Buys; De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier; 1974; Stichting Historisch Boerderijenonderzoek, Arnhem.
 65. B.G. Dijkhuis; Rebellie, bloed en bakstenen; 2004/2005. In: Historisch West-Friesland, nr.6; Uitgeverij Peter Sasburg, Midwoud.
 66. B. Ooijevaar; Hoogwoud; 1999. In: Jaarboek Stichting Hoochhoutwout, Hoogwoud.
 67. B. Ooijevaar; Hoogwoud; 2005. In: Jaarboek Stichting Hoochhoutwout, Hoogwoud.
 68. H.P.H. Jansen; Hoekse en Kabeljauwse twisten; 1966; C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
 69. H.J. Smit; De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwse huis, deel 1; 1924; Johannes Müller, Amsterdam.
  → 70a. ibid; deel 2; 1929; Historisch Genootschap, derde serie no.54, Utrecht.
 70. J.J.J. Beenakker; Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterschapsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653.; 1988; Repro Holland, Alpen a.d.Rijn.
 71. →72a.J.C. Kort; Repertorium op de grafelijke lenen in Friesland ten westen van het Vlie, 1254-1647; 1996. In: Ons Voorgeslacht, 51 jrg, nr. 476; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72b. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Heemskerk, 1319-1650; 1988. In: Ons Voorgeslacht, 40 jrg, nr. 356; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72c. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Haarlem, 1250-1649; 1997. In: Ons Voorgeslacht, 52 jrg; nr. 486; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie; p.665-686.
  →72d. J.C. Kort; Repertorium op de grafelijke lenen in Waterland, 1282-1647; 1993. In: Ons Voorgeslacht, 48 jrg; nr. 438; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72e. J.C. Kort; De leenkamers van Egmond; 1980. In: Ons Voorgeslacht, 35 jrg; nr. 296; Zuidhollandse Vereniging Genealogie.
  →72f. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803; 1997. In: Ons Voorgeslacht, 52 jrg; nr. 480, 481; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72g. J.C. Kort; Leenkamers van de graven van Blois 1282-1650; 1984. In: Ons Voorgeslacht, 39 jg; nr. 338; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie; p. 244
  →72h. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de Hofstede Strijen 1290-1650; 1979. In: Ons Voorgeslacht, 34 jrg; nr. 281; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72i. J.C. Kort; Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland; 1990. In: Ons Voorgeslacht, 45 jrg; nr. 403/406; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
  →72k. J.C. Kort; Repertorium op de lenen van de hofstede Velsen, afkomstig van de heren van Waterland 1248-1650; 1986; In: Ons Voorgeslacht, 41 jrg, nr. 359; Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
 72. M. Thierry de Bye Dolleman; Het geslacht van Soutelande; 1965. In: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie; 19e jrg.
 73. B. Ooijevaar; De erven Michiel Heinsius (deel 2); 2005. In: Toendertoid, Jaarboek Stichting Hoochhoutwout.
 74. M.J.C. Otten; voorbereidingsgegevens voor: Opdrachtgevers Andries en Gerrit Schoemaker; 1997. In: L. Kooijmans e.a. (red.): Pronk met Pen en Penseel; 1997. Deze gegevens komen online van : Bert Kolkman Bijdragen tot de Historische Topografie van Nederland: De tekeningen van Schoemaker van Noord-Holland
 75. J.G. Kruisheer; De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel II; 1971; 's-Gravenhage-Haarlem.
  → 77a. J.G. Kruisheer; De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel IV; 1971; 's-Gravenhage-Haarlem.
 76. I. Tirion; Hedendaagschee Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, XVIIIe deel, Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Holland: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Agste deel. Zynde het Vervolg der Beschryving van Holland; 1750; Amsterdam, Isaak Tirion.
  →78a. Ibid: XVe deel; 1744.
 77. C. Bertram; Noord-Hollands Arcadia; 2005; uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn.
 78. A. Uitterhoeve; Eerste kroniek van Willem Procurator; handelend over de jaren 1206-1322; 1995; Amsterdam.
  (Nederlandse vertaling uit het Latijn van Willem Procurator, kapelaan te Brederode, later monnik en procurator te Egmond, geschreven te Brederode)
 79. H. Thurston e.a.; Butler's lives of the saints, vol. II; 1990; Westminster (Maryland U.S.A.).
 80. M.P.M. Muskens; De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus; 1994; Rome.
 81. N.N.; Het leven van St. Ansfridus; onbekend.
 82. P.J. Kloppers; Nederland en Oranje in beeld en schrift, deel 1; 1893-1898.
 83. Div.; De Kroniek van Nederland; 1987; Agon Elsevier.
 84. D.P. Blok; Holland und Westfriesland; Fruhmittelalterliche Studien 3; 1969.
 85. H. Halbertsma; Frieslands Oudheid; 1982; proefschrift, Groningen.
 86. H. Bruch: Johannes de Beke; Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (AD 501-1430); 1982. Heruitgave; Martinus Nijhoff, 's Gravenhage.
 87. R.P. Exaltus, P.J. Orbons; Kasteelterrein Wijdenes Gemeente Venhuizen, Geofysisch onderzoek; 1996; RAAP-rapport 167; Provincie Noord-Holland, Stichting RAAP; Amsterdam.
 88. H.G. Hamaker; De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse huis, deel II; 1875; Utrecht.
  →90a. ibid, deel III; 1878.
 89. R. Gruben, J. Kamphuis, A. Viersen; Viereckige Burgen in den nördlichen Niederlanden. Ein kritische Betrachtung; Forschungen zu Burgen und Slössern, Band 8; 2004; Deutscher Kunstverlag, München, Berlin.
 90. C. J. Gonnet; Inventaris van het archief Medemblik; 1915; Haarlem.
 91. A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, E.C. Dijkhof; indices door J.W.J. Burgers, P.J.J. Moors en J. Sparreboom; Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299; deel I, II, III, IV, V; 1970-2006; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)/voortgezet door het Huygens ING; Den Haag.
 92. B. van Beek, H. Jacobi, M. Scharloo; Geld door de eeuwen heen; 1984; Pampus Associates Amsterdam.
 93. P. Schuurman; De Steenhuizen of Steenen kamers; 1926; West-Frieslands Oud en Nieuw, 1e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 94. Redactioneel; Uit de Steenen Kamer; 2005; Jaarboek Oudheidkundige Vereniging Suyder-Cogge, Venhuizen; p. inleiding
 95. A.W.E. Dek; Genealogie der graven van Holland, 4e dr.; 1969; Zaltbommel.
 96. J. de Fremery; Baljuw van Medemblik; 1891; De Navorscher, 41e jaargang.
 97. J.C. Hooftman; De kastelen van West-Friesland; 2007; Uit de Steenen Kamer (jaarboek 2006); Historische Vereniging Suyder Cogge, Venhuizen.
  Dit artikel bevindt zich eveneens in het archief van de Historische Vereniging Suyder-Cogge, Venhuizen. Archeologie: Ordner 70.0/4/A2/Geschiedenis.
 98. J.C. Hooftman; Een speurtocht naar de vroege Westfriese geschiedenis; 2004; in eigen beheer gepubliceerd te Wijdenes: Beheer Historische Vereniging Suyder-Cogge.
 99. Th. Velius; Chronijck van de stadt van Hoorn, daerin des zelven begin, opcomen, en gedenckweerdige gheschiedenissen tot op den tegenwoordigen iaere van 1604 int corte verhandelt en beschreven werden. Alles uyt verscheyden schriften by een versamelt, en in drie boexkens verdeelt door D.D.V.; 1604; Facsimile (1979).
  →102a Th. Velius; 1648; Isaac Willemsz., Hoorn
 100. R. Meischke, et al.; Huizen in Nederland, Friesland en Noord-Holland, Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser; 1993; Waanders Uitgevers, Zwolle.
 101. R.H. Kristelijn; Energetisch renoveren van monumentale panden in Nederland; 1999; Rapport PII6.98.163, Aquarius Ingenieursbureau voor Energie & Milieu, Enschede.
  Online verkregen vanaf de website van: SenterNovum
 102. C. Hoek, J.C. Kort; Aanvullingen op reeds gepubliceerde repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd; Ons Voorgeslacht, maandblad voor de Zuidhollandse Vereniging Genealogie; jaargang 43; 1988.
 103. M. Teunis; Het 'Kasteel' van Oudkarpsel; niet gedateerd; [Digitaal Archief C.O.O.G. dode link: http://www.coog.nl/ ]
 104. M. Teunis; De Heerlijkheid Oudkarpsel; niet gedateerd; [Digitaal Archief C.O.O.G. dode link: http://www.coog.nl/ ]
 105. J.J. ten Have; Uit de geschiedenis van Medemblik; ca. 1930; hoofdstuk 27
  In verband met deze bron, ontving de auteur (BGD) de volgende mail van dhr. Franke:
  "Op uw site over het kasteel zag ik een voetnoot met een vermelding van J.J. ten Have i.v.m. een artikel van hem. Ik meen dat het een verwijzing is naar de oude krantenartikelen die ik ruim een jaar geleden gedigitaliseerd heb en vervolgens aan de weekkrant van Medemblik ter beschikking stelde. Daarvan weet ik vrij zeker dat ze in het begin van de dertiger jaren zijn geschreven en dus later dan 1900 zoals bij uw bronverklaring staat aangegeven. Wellicht ook van belang is, dat hij in die jaren zijn gegevens bij de Koninklijke Bibiotheek in Den Haag vandaan haalde. Dat heb ik van mijn moeder gehoord, die toen regelmatig met hem (haar opa) naar de KB ging. Dus de onbekende kroniek uit c1. 1350 m.b.t. Melorde zal daar waarschijnlijk te vinden zijn. Meer weet ik er helaas niet van. Dus zal het nog wel moeilijk blijven die bron ooit te vinden
  Hartelijke Groeten, Hein Franke"
 106. A. van Oirschot; Spoken en kastelen; 2002, heruitgave; Het Spectrum, Utrecht.
 107. P.J.E.M. van Dam; Vissen in Veenmeren; 1998; Historische Vereniging Holland/Verloren Hilversum.
 108. B.J.L. Geer, G.W. Vreede, J. Hall (red.); Chronologisch Register op het vervolg van het Groot Charterboek van Van Mieris; 1859; Provinciaal Utrechts Genootschap, Utrecht.
 109. Th. van Riemsdijk; De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland; 1908; Martinus Nijhof, s'Gravenhage.
 110. M. Bartels, J. de Bruin, P. Swart (red.); De Slag op de Zuiderzee 1573. Een ommekeer in de 80-jarige oorlog; 2023; Uitgeverij Noord-Holland.
 111. A. Ufkes; Het archeologisch onderzoek van het 'Blokhuis' te Stavoren, Gem. Nijefurd, Friesland; 1996; ARC-rapport; Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Vakgroep Archeologie.
 112. P. Voet; Oorspronck, voortganck en daeden der doorluchtiger heeren van Brederode; 1556; Johannes van Waesberge.
 113. A. Wassenbergh; Het klooster Thabor bij Sneek. In: Friesche Volksalmenak; 1841.
 114. G.T.C. van den Berg; Bureauonderzoek kasteelterrein ‘Huys ten Nuwendoorn’, gemeente Harenkarspel; 2007; Hollandia reeks 141; Hollandia Archeologen, Zaandijk.
 115. G.T.C. van den Berg; 'Huys ten Nuwendoorn': Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven; 2009; Hollandia reeks 275; Hollandia Archeologen.
 116. K. Tilmans (red.); De Divisiekroniek van 1517; (divisie 1-28); Transcript van nr 106, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, KB 106.
 117. H.P.H. Jansen; Geschiedenis van de middeleeuwen; 1978; Het Spectrum B.V.
 118. M. Hamconius; Frisia, seu, De viris rebusque Frisiae illustribus libri duo: opus ab authore recognitum, auctum & imaginibus rgum, potestatum, ac principum exornatum : adiecti sunt pontifices frisorum ethnici, seu prefecti druyduun, episcopi vltraiectini, cemites Hollandiae, & Zelandie; 1620.
 119. M. de Vries, E. Verwijs(red.), J. van Maerlant; Spiegel historiæl, deel III, boek 8; 1863. In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 120. J. Wagenaar; Vaderlandsche Historie, Deel 1; Isaak Tirion, Amsterdam; 1749.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 121. ibid; Deel 2.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 122. E. Benninga; Historie van Oostfrieslant; 1723. In: Volledige chronyk van Oostfrieslant: Behelsende niet alleenlik de historie van Oostfriesland, maer ook van alle nabuirige volkeren ten oosten en ten westen, besonder de allerseldsaemste geschiedenissen van het oude en hedendaegsse Friesland.; Emden.
 123. E.O.G. Haitsma Mulier, G.A.C. van der Lem; Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800; 2009; Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag; 1990; Digitale uitgave: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 124. P.C. Molhuysen, P.J. Blok; Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7; A.W. Sijthoff, Leiden; 1927; Digitale uitgave: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2008.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 125. J. Kok; Vaderlandsch Woordenboek, zeventiende deel; 1787; Amsterdam, Johannes Allart
  →135a. J. Kok, J.Fokke; Vaderlandsch Woordenboek, deel 19-20; 1788; Allart, Amsterdam.
  →135b. J. Kok; Vaderlandsch Woordenboek, deel 27; 1792; Allart, Amsterdam.
  →135c. J. Kok; Vaderlandsch Woordenboek, deel 12; 1789; Allart, Amsterdam.
 126. J. van Lennep; De Roos van Dekama; Amsterdam; 1836; Digitale uitgave, red. J. van der Wiel; Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2006.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 127. P.S. Teeling; Uit het oude Medemblik: Enkele legenden om Radboud; Medemblikker Courant, 1 maart 1968.
 128. ibid; Uit het oude Medemblik: Nogeens koning Radboud; Medemblikker Courant, 12 april 1968.
 129. W.M.P. Wesselink; Briefwisseling met de Provincie Noord-Holland; 2005; Provinciale stukken NOTA/Si/2006/SI050406b.06
  (
  On line als pdf-bestand beschikbaar op de website van de Provincie Noord-Holland.)
 130. J.P. Wiersma; Friesche sagen; 1934; Leeuwarden.
 131. Alcuinus van York; The Life of Willibrord (Vita Willibrordi); 1954. Uit: C.H. Talbot; The Anglo-Saxon Missionaries in Germany, Being the Lives of SS. Willibrord, Boniface, Leoba and Lebuin together with the Hodopericon of St. Willibald and a selection from the correspondence of St. Boniface; Sheed and Ward, London, New York.
  (De Engelse tekst is on-line beschikbaar op de website: Paul Halsall; Medieval Sourcebook; 1996-2006; USA)
 132. B. Ooijevaar; De familie van Hoogwoude en haar kasteel; 2009. In: West-Friesland Oud & Nieuw; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', Hoorn.
 133. L.Ph.C. van den Bergh; Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie; E.J. Brill, Leiden.
 134. R.I.A. Nip; Bengaert Say, een 15de eeuws ambtenaar; 1983. In: Regionaal Historisch Tijdschrift nr. 15.
 135. F. Diederik; 't Huys ten Nuwendoren onder de loupe; 2008. In: Poldergeest; St. Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht', Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland; jaargang 5, nr. 8.
 136. E.W. Moes; Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen (deel 1); 1897; F. Muller & co., Amsterdam.
  (On-line beschikbaar bij Internet Archive)
 137. J.A. Nijdam, pseudo-Jonas; Vita S. Wulframni, met vertalingen naar het Nederlands; 1994. In: Redbad en Wulfram: kerstening van de Friezen in de zevende en achtste eeuw; doctoraalscriptie geschiedenis. Latijnse tekst ontleend aan: Vita Wulframni; Monumenta Germaniae Historica, scriptores rerum Merovingicarum V; Hannover, 1910.
 138. C.N. Tuender-Nobel; Kroniek van West-Friesland - januari 1963; West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel; 1963, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 139. C.N. Tuender-Nobel; Kroniek van West-Friesland - april 1966; West-Frieslands Oud en Nieuw, 34e bundel; 1966, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland, Hoorn.
 140. R. Stenvert, Chr. Kolman, S. Ginkel-Meester, E. Stades-Vischer; Monumenten in Nederland. Noord-Holland; 2006; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Waanders Uitgevers, Zwolle.
  (On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 141. P. Scriverius; Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck: ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang, der selver landen. Soo onder de regeeringe en successie der graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diedrick den I. tot Philips den III. Uyt alle de beste autheuren by een gesteldt; ca. 1677; J. Veely & J. Doll, Den Haag.
 142. H.W.C.A. Visser, H. Amersfoordt (red.); Archief voor vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde; deel 2; 1828; Leeuwarden.
 143. R. Cevat (voorheen R. Groen), M. Groefsma, M. Nuyens; Het Florisplan, Historie herleeft in Alkmaar; 2007; Eigen beheer auteurs, Alkmaar.
 144. K. Chr. Uittien; Vanghentoren [Vangentoren] in Harderwijk, Vanghentoren, dienstpoort of stadspoort?; 2003. In: Vittepraetje; oudheidkundige vereniging van Harderwijk en Hierden, jrg. 7, nr.2.
  (On-line beschikbaar op de website van Historisch Kenniscentrum Harderwijk).
 145. G. Boomkamp; Alkmaar en deszelfs geschiedenissen uit de nagelaten papieren van Simon Eikelenberg; 1747; Philippus en Jakobus Losel, Rotterdam; 1747.
 146. E. Vink (met N. Weitkamp); Het kasteel van Medemblik, van Middeleeuwen naar Middeleeuwen; 2010 niet gepubliceerde conceptversie rapport t.b.v Rijksgebouwendienst, afd. Advies & Architecten (AA).
 147. S. Eikelenberg; Alkmaar en zyne geschiedenissen; 1747; Philippus en Jakobus Losel, Rotterdam.
 148. Redactioneel/Gemeente Harenkarpsel; Bestemmingsplan Eenigenburg, Krabbendam en Valkkoog (voorontwerp); 2009; Code 092702; Buro Vijn B.V.
 149. A. Beekman; Alkmaar en de voormalige Abdij van Egmond; 1954. In: De Speelwagen, 9e jg, no.4; Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
  (On-line beschikbaar op de website van het West-Fries Genootschap)
 150. O. Opperman; Fontes Egmundenses; 1933; Kemink, Utrecht.
 151. Redactioneel; Codex Diplomaticus Neerlandicus, verzameling van oorkonden etc., deel 2; 1853; Historisch Genootschap Utrecht; 1e afdeling.
 152. Redactioneel; Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, deel 1; 1806; Haak en co., Leiden.
 153. L.Ph.C. van den Bergh; Oorkondenboek Holland Zeeland tot het einde van het Hollansche Huis, deel I; 1866; Frederik Muller, Amsterdam, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage.
  164a. Ibid; 1873; deel II.
 154. F. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; I; 1753-1756; Pieter van der Eyk, Leiden.
 155. F. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; II; 1753-1756; Pieter van der Eyk, Leiden.
 156. F. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; III; 1753-1756; Pieter van der Eyk, Leiden.
 157. F. Van Mieris; Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland; IV; 1753-1756; Pieter van der Eyk, Leiden.
 158. D.E.H. de Boer, D.J. Faber, H.P.H. Jansen, J.W. Marsilje; De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode; Werkgroep 'Holland 1300-1500'. Instituut van de Nederlandse Geschiedenis, Den Haag; 1980-1997:
  GS 237. De hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. 1358-1361.
  →169a GS 182, De rekeningen van de rentmeesters der domeinen, 1393-1396; Kennemerland en Vriesland
  Online: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
 159. N. de Jong-Lambregts, F. van den Oever; Medemblik|Kasteel Radboud. In: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2020; 2021; Provincie Noord-Holland
 160. P.C. Molhuysen, P.J. Blok; Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2; A.W. Sijthoff, Leiden; 1912; Digitale uitgave: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; 2008.
  On-line beschikbaar op de website van DBNL)
 161. B.J.L.de Geer van Jutphaas, Scriverius; Kronijk van Holland van een ongenoemde geestelijke, gemeenlijk geheten Kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see (ca. 1600); 1867; Werken uitgeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, nr. 6; Kemmink & Zn, Utrecht.
 162. G. de Vries Az.; Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek; 1876; C.G. van der Post, Amsterdam.
 163. Dirk Burger van Schoorel; Chronyk van de Stad Medenblik; 1728; Jacob Duyn, Hoorn.
 164. A. Eekhof; De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden; 1909; Martinus Nijhoff, 'sGravenhage.
 165. J. Belonje, R. Kaptein; Een Kroniek van Medemblik (van Cornelis Jansz. Opperdoes); 1943. In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 64; Kemink en Zoon, Utrecht
 166. R. van Answaarden; Het dijkgraafschap van Medemblik in het geding. Holland als rechtsstaat anno 1509; 1991; In: Holland: regionaal-historisch tijdschrift; Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes'.
 167. B.G. Dijkhuis; An den slote tot Medebliec. Vraagstukken rond de staat van het kasteel van Medemblik tijdens de middeleeuwen; 2012; Jaaruitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'Medenblick'; nr.20.
 168. S. Eikelenberg; Gedaante en Gesteldheid van Westvriesland voor den Jaare MCCC En teffens Den Ondergang van het Dorp Vroone; 1716; Klaas Mol, Alkmaar.
 169. G.D. van der Heide; Een meer Flevo en een eiland Flevum in de Romeinse tijd; 1956/57; Kamper Almanak.
 170. A. Cornelius van Staveren; Cronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, heruitgave; 1742; Leeuwarden.
 171. F. Diederik; Een tolhuis onder Schoorldam; Poldergeest, jaargang 5, nr. 11; 2010; Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht, Oudkarspel.
 172. F. Diederik; Schoorldam, kasteel of tolhuis; De archeologische kroniek van Noord-Holland 2010, nr. 3; 2010; Provincie Noord-Holland.
 173. A. Griffioen; Op zoek naar de Oude Doorn; Kasteelkatern, jaargang 13, nr. 33; 2011 Nederlandse Kastelenstichting, Wijk bij Duurstede.
 174. A.J. van der Aa; Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 10; 1847; J. Noorduyn, Gorinchem.
 175. A. Griffioen; Rapportage Schoorldam, archeologische waarneming stenen huis; 2010; Provincie Noord-Holland
 176. F. Diederik; Vronen, een omstreden gebied; 2012. In: Poldergeest, jaargang 8, nr. 14; Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht, Oudkarspel.
 177. B. Koene, F. Schweitzer, J. Morren; Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen, het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300; 2003; Verloren, Hilversum.
 178. J. van Leeuwen; Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie; 2014; Archeologie West-Friesland, Hoorn.
 179. H. Enno van Gelder; De munt te Medemblik. 1959. In: West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel; Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'.
 180. B.G. Dijkhuis; An den slote tot Medebliec (2); 2015; publicatie in eigen beheer, gedeponeerd in het West-Fries Archief, Hoorn; toegangsnr. 0216, inventarisnr.: 1901.
 181. G. van Tussenbroek; Vroege baksteen in Holland tot 1300; 2008. In: Novi Monasterii Vol. 7; wetenschappelijke jaaruitgave Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138', Koksduinen.
 182. S. Muller Fz., A.C. Bouman; Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel I; 1920; A. Oosthoek, Utrecht; nr. 49.
  (on line op de website van huygens ing)
 183. A. de Gast, J. van Leeuwen; In de kelder van het kasteel. Een archeologische begeleiding in Kasteel Radboud; 2018; West-Friese Archeologische notities, nr. 28; Archeologie West-Friesland, Hoorn
 184. Joannes à Leydis (Jan Gerbrandszoon van Leiden); De origine et rubus gestis Dominorum de Brederode (Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode); 1738. In: Antonius Matthaeus III, Veteris Aevi Analecta, deel 1.
 185. W. Siewertsen; Is dat wel zo?; 2002; Zijper Historie Bladen 04-2002; Historische Vereniging Zijpe.
 186. J.T. Bremer, P. Dekker; Over de naame Nieuwendoorn; 2002; Zijper Historie Bladen 02-2002; Historische Vereniging Zijpe.
 187. G.C. Davies; On Dutch Waterways. The cruise of the S.S. Atlanta on the rivers & canals of Holland & the north of Belgium; 1886; Jarold & Sons, London.
 188. J.R. Brozius; Was getekend, Jacob Braaff. Medemblik door de ogen van een negentiende-eeuwse schilder; 2016; Stichting Vrienden van het Westfries Archief, Hoorn.
 189. A. Hulshof; Egmondse annalen uit de veertiende eeuw; 1914. In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 35; Johannes Müller, Amsterdam.
 190. A.A. Beekman; Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Geschiedkundige atlas van Nederland; 1916; Martinus Nijhof, 's-Gravenhage
 191. M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert; De Annalen van Egmond; 2007; Verloren, Hilversum.
 192. W.C.H. Staring, R.W. van Wieringen (red.); De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig; 1902; S.& W.N. van Nooten, Schoonhoven.
 193. H.J. Schouten; Uit het protocol van Hermanus Contractus (rubriek 'Oudheidkunde'); 1911. In: De Navorscher; jaargang 60. Bron: www.dbnl.org (digitale bibliotheek der Nederlandse letteren.
 194. J. Scheltema; De uitrusting der onoverwinnelijkee vloot van Philips II in 1588; 1825; Vincent Loosjes, Haarlem
 195. H.J. Schouten; Uit Medemblik (rubriek 'Oudheidkunde'); 1912. In: De Navorscher; jaargang 61.
 196. W.P.C. Knuttel; Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1ste deel, 1ste stuk; 1889; Algemeene Landsdrukkerij, 's Gravenhage.
 197. Redactioneel; Register van Holland en Westvriesland: Resolutien van de Heeren van de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland en Westvriesland, (lopende over de jaren 1588-1603); gedrukt in de 18de eeuw: Nieuw Register.
 198. Redactioneel; Index op de Registers der Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, (meerdere delen over de jaren 1586-1603); gedrukt in de 18de eeuw.
 199. Redactioneel; Register van Holland en Westvriesland: Resolutien van de Heeren van de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland en Westvriesland (1607-1609); Brabants Historische Informatie Centrum, 's Hertogenbosch (bhic); Toegangsnr.: 178 Collectie Rijksarchief 1574 - 1817; inventarisnr.: 701.A; handschrift: kopie Oud Register)
 200. B.G. Dijkhuis; Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes. Een mogelijke werkhypothese vanuit de analyse van primaire bronnen; 2019; uitgave in eigen beheer, gedeponeerd in de bibliotheek van het West-Fries Archief, Hoorn (WFA 219-171H74).
 201. R.J.W.M. Gruben en N. de Jong-Lambregts; Wat bouwde Floris V (1254-1296) nu eigenlijk?; 2020. In: 'Hier wonen wij! Is het niet prachtig! Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen; Stichting Kastelenstudies Nederland en Spa Uitgevers.
 202. M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert; Willem Procurator Kroniek; 2001; Verloren, Hilversum.
 203. B.G. Dijkhuis; Dimensionering van de verloren oostelijke objecten van het kasteel van Medemblik; 2018; in eigen beheer; gedeponeerd in de bibliotheek van het West-Fries Archief, Hoorn (WFA 219-168E106).
 204. B.G. Dijkhuis; Een inventarisatie van bouwobjecten in de directe omgeving van het kasteel van Medemblik; 2020; in eigen beheer; gedeponeerd in de bibliotheek van het West-Fries Archief, Hoorn (WFA 0219-171H95).
 205. B.G. Dijkhuis, B.G.; An den slote tot Medebliec (3). Over de omgevingscontext van het kasteel en een theoretische aanvulling op Jacob van Deventers plattegrond van de stad Medemblik. v.2; in eigen beheer; gedeponeerd in de bibliotheek van het West-Fries Archief, Hoorn (WFA 0219-171H104).
 206. P. Bitter; Een proefsleuf bij de Friesebrug, op zoek naar kasteel Torenburg; 2010. In: Die Muere van onse voorouders. Opgravingen van vestingwerken aan de noordkant van Alkmaar (2006-2009); Afd. Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Alkmaar.
  →218a.Ibid; Vestingwerken bij de Wageweg en het Victoriepark.
 207. W.A. Fasel; Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 550-1600; 2012; Vereniging Oud Alkmaar
 208. W.A. Fasel; Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813; 1973; Vereniging Oud Alkmaar
 209. Redactioneel; Veldtekening Torenburg, Alkmaar; 2016. In: Poldergeest; St. Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht', Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland; jaargang 12, nr. 22.
 210. M.K. Elizabeth Gottschalk; Stormvloeden en rivieroverstromingen; deel I (1971), deel II (1975), deel III (1977); Van Gorcum & Comp., Assen.
 211. C.M. Soonius, K.M. van Beek; Plangebied Zuideruitweg, Wijdenes, gemeente Drechterland: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; 2008; RAAP-notitie nr. 2565; Stichting RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
 212. J. Westenberg; Kennemer Dijkgeschiedenis; 1974; Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, Londen.
 213. K. Numan; Over de Roxvliet; 2016. In: Poldergeest nr. 23; Stichting Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht'.
 214. C. Streefkerk; Van tweespalt tot eendracht; 1994. In: ...Die water keert. 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier; Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen, Edam.
 215. A. Janse; Ridderschap in Holland. Portret van de adellijke elite in de late Middeleeuwen; 2009; Verloren, Hilversum.
 216. Th. Bakker; Sluizen, keringen en duikers in Amsterdam; 2014; Waterschap 'Waternet', Amsterdam.
 217. J. Scheurkogel; Het Kaas- en Broodspel; 1979. In: BMGN-Low Countries Historical Review. 94(2); Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
 218. N. de Jong-Lambrechts, F. van den Oever; Het geheim van kasteel de Middelburg; 2019. In: Archeologie in Nederland jg 3, nr. 5, uitg. AWN en Matrijs, Utrecht.
 219. A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, deel 3; 1858; J.J. van Brederode, Haarlem. (Online: Website Digitale Bibliotheek der Nederlandse taal (DBNL))
  →231a. Ibid. Deel 17, 2e stuk; 1874. (Online: Website Digitale Bibliotheek der Nederlandse taal (DBNL))
 220. H. Komen, Ontstaan en ontwikkeling van het meer de Waard, deel 1; 2016. In: Poldergeest, Nieuwsbulletin van AWN afd.9 (Noord-Holland Noord); nr. 23, oktober 2016; Stichting Regionale Archeologie ‘Gheestmanambocht’.
 221. D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke; Graven van Holland; 2010; Walburg Pers, Zutphen.
 222. F. van den Oever, F.G.J. Barink; Rapportage grondradaronderzoek. locatie N9/Damweg te Schoorldam (gemeente Bergen, NH); 2010; documentcode 10S092-RD-01; Rijkswaterstaat, Saricon.
 223. J.J. Grolle; Floris V op de Penning. Vormgeving en imitatie van Hollandse munten met 'het portret van graaf Floris V'; 2004. In: E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (red.); Van Solidus tot Euro. Geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief; Hilversum, Verloren.
 224. P.J. Blok; Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland; 1888; Algemeene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage.
 225. M. Raat, P. Swart; Geplaatst en opgehangen tot een eeuwige gedagtenisse. Een portret van koning Radboud en zijn relatie met de stad Medemblik; 2020. In: De Vrije Fries, deel 100; Koninklijk Fries Genootschap, Leeuwarden; p. 92-101.
 226. E. van den Hoof; Historie der vermaerde en koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere herkomste en voortgangh; 1666; Egbert van den Hoof, Enkhuizen.
 227. M. van der Houve; Hantvest of Charte Chronyk van de Landen van Oud-Batavia, Oud-Vriesland, Oud-Francenland. Nu Holland, Zeeland, West-Vriesland, etc., 2de editie; 1640; Dirck Maire, 's Gravenhage.
 228. J. Ignacio González-Aller Hierro; Revista de Historia Naval Armada Española; 2012; jg. 30; nr.116. Instituto de Historia y Cultura naval, Madrid.
 229. Ben Dijkhuis; Prisioneros de guerra españoles en el castillo de Medemblik. In: Le Boletín Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante; 2023; 2e semester, no. 42; Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, Alicante (ES)
 230. Antoni Biosca i Bas; Vida y obra del poeta Gonsalbes de Cunedo; ibid.

[Naar boven][Home]