De Nieuwburg in de 17e eeuw.

Schamele overblijfselen.


De baljuws van de Nieuwburg:


(Noot 1, W. van den Berg)

Het stuk land waarop de resten van de Nieuwburg stonden: 'de Hofweide' was nog steeds niet verkaveld. Een aantal resten van het kasteel stonden nog steeds overeind. 'De Hofweide' bleef in ieder geval tot 1618 onverdeeld bezit van diverse kopers. Op 25 oktober van hetzelfde jaar besloten de kopers het land te verdelen. Uiteindelijk kwam het stuk land in handen van de familie Van Foreest.


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Noot 1: Naar mededeling van Willem van den Berg, ontwikkelaar Historisch Kadaster Alkmaar (bijdrage ontvangen op 25-05-2011)
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 8, J. Belonje)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]