De Nieuwburg en Middelburg in de 21e eeuw

Plannen

Naar de Nieuwburg in de 20ste eeuw

Naar de Middelburg in de 20ste eeuw


In 2007 hebben drie personen het initiatief genomen tot een plan, met als belangrijkste doel, het herbouwen naar de oorspronkelijke staat, van de kastelen Nieuwburg en Middelburg. Deze reconstructies zouden volgens het voorgestelde project vergezeld moeten gaan met een volledig herinrichting van het Noord-Alkmaarse stadspark Oudorperhout (in het 'Zes-Wielen-gebied'). De initiatiefnemers, Remco Cevat, Martin Groefsma en Max Nuyens, destijds alledrie woonachtig in Alkmaar presenteerden hun plan grootscheeps in de pers en op de regionale TV (RTV Noord-Holland).
Verschillende personen, waaronder die van de Gemeente Alkmaar en projectontwikkelaars stonden niet afwijzend tegenover het plan.

Het ontwerp van het project is in september 2007 voorgelegd aan de bewoners van de omgeving op een speciaal daarvoor belegde avond in Alkmaar. De bezwaren van de bewoners waren erg groot, hetgeen uiteindelijk heeft geleid dat de realisatie van dit ambitieuze, doch gewaagde plan, uiteindelijk is afgeblazen.

Onderstaande animaties, zijn voor de presentatie aangewend:

(Klik hier voor de PowerPoint-presentatie, die de auteur van deze website, Ben Dijkhuis voor de inleiding van de presentatieavond aan de bewoners gebruikte.)


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 153, R. Groen (R. Cevat), M. Groefsma, M. Nuyens)
Diverse persberichten in 2007

[Naar boven]         [Vorige Nieuwburg][Vorige Middelburg][Kaart] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]

Meer over het 'Zes Wielen Gebied' en 'Oudorperhout' (gemeente Alkmaar) met de Nieuwburg en Middelburg.