In de 18e eeuw.

De Torenburg is nog niet vergeten.


Dat de herinnering aan kasteel Torenburg nog steeds bestond, blijkt uit een tekening van Abraham Rademaker (1676/'77 - 1735). Deze kunstenaar heeft van veel kastelen een afbeelding vervaardigd. Alhoewel, mijns inziens erg ver gezocht, merkt E. Cordfunke een gelijkenis op met de basisvorm van de fundamenten van het slot, zoals die in 1821 en 1835 bij het graven van het Noordhollands kanaal werden blootgelegd (zie daarvoor volgende pagina).

Het is aannemelijk dat deze gelijkenis geheel op toeval berust en dat zijn afbeelding is ontsproten uit de fantasie van de kunstenaar. Het is een raadsel, waarop Rademaker zijn gegevens gebaseerd zou hebben. Het lijkt onmogelijk dat Rademaker oudere afbeeldingen gekend heeft. Immers, in zijn tijd was het kasteel al ruim 2½ eeuw geleden verdwenen. Volgens het werk Eikelenberg in 1739 was in het begraasde land nog slechts de plaats van de grondvesten van de torens en een gedeelte van de kring der grachten te zien.

Een afbeelding van de Torenburg, door A. Rademaker.
A. Rademaker: Fantasietekening van de Torenburg (1730): "'t Kasteel Toornenburg"..."lag oudstijds in Westfriesland bij Alkmaar"
(Regionaal Archief Alkmaar, PR 1000793 )
De Torenburg in verval, door J. Stellingwerf.
J. Stellingwerf: (1725) de Torenburg in verval.
(Regionaal Archief Alkmaar, PR 1000799)


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 9, E.H.P. Cordfunke)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]