Disclaimer en copyright

De website 'Middeleeuwse Dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar' is een privé-initiatief en samengesteld op niet-commerciële basis. Het is uit interesse over het onderwerp en hobbymatig tot stand gekomen. De auteur probeert zo goed mogelijk de bron van de diverse afbeeldingen te achterhalen. Komt u op de pagina's van deze website afbeeldingen tegen, waarvan u meent dat uw rechten worden geschaad, dan wordt u vriendelijk verzocht om onmiddellijk contact met de auteurs op te nemen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van de hier gepubliceerde afbeeldingen, in uw belang wordt geschaad, ook dan wordt u dringend verzocht om contact op te nemen, zodat we tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen. Ben Dijkhuis en Bernd Ooijevaar

Contact auteurs: bg_dijkhuis[AT]planet.nl   [AT = @]