Zes vragen over het kasteel van Hoogwoud

Door Gerard Alders

Dit artikel is reeds in 2005 gepubliceerd ten behoeve van een info-blad voor een tentoonstelling in de Museumboerderij West-Frisia in Hoogwoud.
Het is door de auteur, voor deze website, ter beschikking gesteld.

1. Hoe weten we dat er een middeleeuws kasteel heeft gestaan in Hoogwoud?

Dit blijkt uit verschillende zaken:
Het Huys Hoogwoud op een prentbriefkaart uit ca. 1915 door P. Jonker. De originele pentekening, genoemd in de tekst, bevindt zich bij de gemeente Opmeer.
(Hoogwoud, collectie Bernd Ooijevaar)

2. Wie woonden in dat kasteel en hoe belangrijk waren zij?

3. Wanneer is het kasteel gebouwd en wanneer is het weer verdwenen?

4. Was het Huis Hoogwoud wel een echt kasteel of alleen maar een soort herenhuis?

5. Hoe weten we waar het kasteel gestaan moet hebben?

6. Hoe kunnen we onderzoeken of het kasteel daar werkelijk stond en of er nog iets van in de bodem bewaard is gebleven?

©2005-2007

Naschrift:

Vorderingen

Na het verschijnen van dit artikel zijn er aanzienlijke vorderingen geboekt met betrekking tot de geschiedenis van het Huis Hoogwoud. Het ligt in de bedoeling deze vorderingen te zijner tijd op deze website te publiceren.
(Bernd Ooijevaar)

[Naar boven]         [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]