Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

129


Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden. Pag. 129

(Lit. 42, M. B. van Nidek, I. Le Long, J.J Reisig, A. Rademaker)

[Inhoudsopgave][Vorige][Volgende]