Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen


Extract uit de rekening van Willem vere Baertensone

16 mei 1316-15 mei 1323

Betreffende het bezit van Jan van Beaumont in Holland, betrokken op het huis te Nuwendoorn en directe omgeving

[Ontvangsten]
Dit is innemen Willaems vere Baertensoene, seder hi leste rekende jeghens min haer Jan van Heneghouwen, dat was te Haerlem in 't jaer ons Hieren XIIIC ende XVII in sente Odolfsavond (11 juni 1317).
Van achterstal van 1314
Item die moniken uten Nuwenlande55 s.
Van achterstal van 1315
Item in die Wiich, dat noertderste diel. Bartolmeus
Item die monike uten Nuweland
7 lb 7 s.
6 lb 12 s. 6 d.
Midmei 1316 - midmei 1317
Item in die Wiich. Van corentienden in 't selve jare.
      Eerst dat Wiichdiel. Ghiesebrecht Hanne Croneresoen
      Item dat kerckdiel. Gherd Heyne
      Item dat middeldiel. Jan uter Wiic
      Item dat die daeran noertwaerts. Bartolmeus
      Item dat noertderste diel. Didde Dancer
      Item die smaltiende in die Wiic
Item dat hofland. Wouter uter Wiich
Item van den cleypetten niet, want si Wouter uter Wiic hadde cost
Item die tiende in Nuweland. Heynric Berwoutssoen
Item die tiende in Enigheburch Stoyt

Item die moniken uten Nuwenlande van horen tiende. Claes Rengherssoen
Item die vischerie te Nuwendoeren. Dirch uten Riede
Item die vischerie te Hemelrixhorne. Claes Roelofssoen
Item die vlastiende in Nuweland
Item die biertollen aldaer niet, want man in alle Vriesland ghien en gaf.
Item die vronscout

13 lb
15 lb
8 lb 6 s.
14 lb
12 lb 11 s.
2 s.
3 lb 10 s.
---
33 lb 16 s. 6 d.
30 lb 12 s. 6d.
(rantsoen: 15 s. 3d.)
13 lb 10 s.
30 lb
30 lb 5 s.
niet
niet
niet
Midmei 1317- midmei 1318
Item in die Wiich van corentienden in 't selve jaer.
      Eerste dat Wiicdiel. Dirch van den Ende
      Item dat kercdiel. Hanne Croner
      Item dat middeldiel. Bertolmeus uter Wiich
      Item dat diel daeran noertwaert. Did Danser
      Item dat noerdeste diel dieselve Didde
      Item die smaltiende in die Wiic. Mathiis Haedwen man
Item dat hofland. Wouters erfnamen uter Wiic
Item van den cleypetten niet, want si Wouter uter Wiic hadde cost
Item van der molen in die Wiich, bi Pieter den moeldnaer
Item die tienden in Nuweland. Tieman

Item die tiende in Enigheburch. Aelbout Atghierssoen

Item die moniken uten Nuwenlande van horen tiende. Dirch Hughensoen
Item die vischerie te Nuwendoeren. Wolphaert
Item die vischerie te Hemelrixhorne. Clais Leyaerd
Item die vlastiende in Nuweland
Item die biertolle aldaer
Item die vroenscout aldaer
Item die tiins
Item van Nuweland ende Enigheburch van horer bede, die sie min hiere, haren Jan, gaven te welcoeme

16 lb 8 s.
19 lb
10 lb 2 s.
13 lb 6 s.
11 lb 11 s.
15 s.
3 lb 10 s.
---
9 lb
44 lb
(rantsoen: 22 s.)
33 lb 7 s. 6 d.
(rantsoen: 16 s. 7 d. ob.)
18 lb
30 lb
28 lb
niet
niet
niet
niet
29 lb 9 s. 4 d. ob
Midmei 1318- midmei 1319
Item in die Wiich van corentienden in 't selve jare.
      Eerste dat Wiicdiel. Did Doene
      Item dat kercdiel. Ghey Alidesoen
      Item dat middeldiel. Did Dancer
      Item dat diel daeran nortwaerd dieselve Didde
      Item dat noerdesse diel. Did Danser
      Item die smaltiende in die Wiich. Dirch den Hoefsken
Item die molen in die Wiich, bi Lemmetiaen
Item dat hofland, bi Wouters erfnamen uter Wiich
Item van den cleypetten niet, want si Wouter uter Wiic cost hadde
Item van den tiende in Nuweland. Willaem van Tetrode

Item die tiende in Enigheburgh Stoyt

Item die moenike uit Nuweland van horen tiende. Aernd die Wilde

Item die vischerie te Nuwendoeren. Heynric Berwoudssoen
Item die vischerie te Hemelrixhorne ende te Roxvliete. Jan van der Scure ende Havic Trudensoen
Item die biertollen aldaer ende in Enigburch Harke
Item van den tiende in Valkencoogh. Pieter van den Oerde
Item die vroenscout

8 lb 2 s.
10 lb
5 lb 10 s.
6 lb 10 s.
6 lb 8 s. 6 d.
15 s.
10 lb 10 s.
3½ lb
---
14 lb
(rantsoen: 7 s.)
12 lb 15 s.
(rantsoen: 6 s. 4 d. ob.)
8 lb 12 d.
(rantsoen: 4 s.)
37 lb 10 s.
47 lb
32 s. 6 d.
5 lb 11 s.
niet
Midmei 1319- midmei 1320
Item in die Wiic van corentienden in 't selve jaer.
      Eerst dat Wiicdiel. Did Doene
      Item dat kercdiel. Dirc Bartolmeussoen
      Item dat middeldiel. Ghise Cronerssoen
      Item daeran dat diel noertwaerd. Geliis Nellen man
      Item dat noerderste diel. Did Dancer
      Item die smaltiende in die Wiich haer Willaem die paep
Item dat hofland. Wouters erfname uter Wiic
Item die cleypetten niet
Item van der molen in die Wiich, bi Claes den moelnaer
Item die tiende in 't Nuweland die bure

Item die tiende in Enigheburcht de bure

Item die moniken van den Nuwenland van horen tiende

Item van Valkencoech. Tieman

Item die vischerie te Nuwendoeren bi Wibrant Boydetiaessoen
Item Roxvliet Havic
Item die vischerie te Hemmelrixhoern. Wolfaert
Item die vlastiende in Nuweland
Item die biertollen aldaer
Item die vroenscout

8 lb 15 s.
11 lb 5 s.
6 lb 2 s.
6 lb 11 s.
7 lb 7 s.
13 s.
3½ lb
---
10 lb
15 lb 13 s.
(rantsoen: 4 s. 9 d.)
15 lb 6 d.
(rantsoen: 7½ s.)
9 lb 13 s.
(rantsoen: 4 s. 9 d.)
3 lb 6 s.
(rantsoen: 19 d.)
38 lb
11 lb
68 lb
---
---
niet
Midmei 1320- mei 1321
Item in die Wiic van den corentienden in denselven jare.
      Eerst dan Wiicdiel. Did Doene
      Item dat kercdiel. Did Danser
      Item dat middeldiel. Ghise Cronerssoen
      Item dat diel daeran noertwaerds. Gherd Heyne
      Item dat noertderste diel. Gherd van Lisse
      Item van den smaltiende in de Wiic haer Willaem die paep
Item dat hofland, bi Wouters erfname uter Wiic
Item van den cleypetten niet, want si Wouter uter Wiic hadde
Item van der molen in die Wiich, bi Lemmetiaen
Item van den tiende in Nuweland. Jan Berwoudssoen

Item die tiende in Enigheburgh. Jan Berwoutssoen

Item die moniken uten Nuwenlande van horen tiende
Item van Valkencoech. Heynric Berwoudssoen
Item die vischerie te Nuwendoeren. Pieter Claes Trudingssoen
Item die vischerie te Hemelrixhoern. Aernd van den Dorp
Item Roxvliet. Dirch van Binenvliet
Item die vlastiende in Nuweland. Claes Jedde
Item die biertollen aldaer. Jan Berwoudssoen

9 lb 11 s.
12 lb 4 s.
7 lb 17 s.
8 lb 10 s.
8 lb 17 s.
12 s.
3½ lb
---
11 lb
13 lb 15 s.
(rantsoen: 6 s. 10 d. ob.)
14 lb 10 s. 6 d.
(rantsoen: 7 s. 3 d.)
16 lb
22 s.
22 lb. 3 s.
36 lb
9 lb 10 s.
16 s.
26 s.
1321/1322
Item bi Gherds van der Does 2 morghen lands, die Gherds van Vilsen waren, bi Bonetiean
Item in die Wijch die smaltiende, bi haren Willaem den paep
Item van den hoflande Wouters erfname uter Wiic
Item van den tienden in die Wijch. Eerste dat Wiicdiel. Did Doene
Item dat middeldiel. Wouter Claes Rosensoen
Item noch daeran noertwaert. Wibrant Coelerssoen
Item dat noertderste diel. Did Dancer
Item van der molen in die Wiic, bi Willaem Nellensoen
Item van den tienden in Nuweland. Tieman Reyners Clercs soen

Item van den tiende in Enigheburch. Arend van den Dorpe

Item van der monike tiende

Item van Valkencoech. Jan Berwoudssoen
Item van der halver vischerie te Nuwendoeren
Item van der hieler vischerie in Roxvliete
Item van der vischerie in Hemelrixhoern
Item van der biertollen aldaer, bi Smerighen
Item van den vlastiende. Jan Berwoudssoen
15 s.
12 s.
3 lb. 10 s.
11 lb. 12 s.
7 lb 11 s.
8 lb 17 s.
9 lb
11 lb
17 lb 10 s.
(rantsoen: 8 s. 9 d.)
13 lb 13 s.
(rantsoen: 6 s. 9 d.)
10 lb
(rantsoen: 5 s.)
32 s.
23 lb 10 s.
15 lb
76 lb 2 s.
25 s.
28 s.
Midmei 1322- mei 1323
Item 2 morghen lands after Gherds van der Does, die Gherds van Velsen waren. Dirch Eckenradesoen ende Willaem selve
Item die halve molen Lemmetiaen
Item in 't sleve jaer in die Wiic van den corentienden.
      Eerst dat Wiicdiel. Simon Moyke
      Item dat middeldiel. Gherd Heyne
      Item daeran noertwart dat diel. Wouter Claes Rosensoen
      Item dat noerderste diel, bi Pouwels van Zuden
      Item die smaltiende in die Wiich, bi haren Willaem Hughensoen
Item dat hofland Wouters erfnamen uter Wiic
Item die cleypetten niet
Item die tiende in Nuweland. Sappe die Huwer

Item die tiende in Enigheburch. Jan van Pollane

Item die moniken uten Nuwenland van horen tiende. Corf

Item van Valkencoch. Broeder Ollensoen

Item die vischerie te Nuwendoeren, bi Bartoud van Aessendelf
Item die vischerie te Hemelrixhoern. Havic Trudensoen
Item half Roxvliete. Jacob Trudensoen
Item die vlastiende in Nuweland ende in Enigheburch. Zieric Gherdssoen
Item die biertollen aldaar. Zieric Gherdssoen
Item die vroenscout

25 s.
9 lb 17 s. 6 d.

17 lb 5s.
12 lb
14 lb
12 lb 11 s.
12 s.
3 lb 10 s.
---
38 lb
(rantsoen: 19 s.)
26 lb
(rantsoen: 13 s.)
9 lb
(rantsoen: 4½ s.)
4 lb 13 s.
(rantsoen: 28 d.)
22 lb 10 s.
77 lb
18 lb 5 s.
16 s.
8 s. 6 d.
niet
[Uitgaven]
Item noch utghegheven van den jaer ons Hieren XIIICXVI sonder brieve. (1316)
Item van der omloper cost, diere mede varen waren den tiende te vercopen in Tessel, in die Wiic, te Westzaenden,
in Nuweland ende Enigheburg

22 lb
Item noch utghegheven van den jaer ons Hieren XIIIC ende XVII. (1317)
Item van der ommeloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburch, in die Wiic, te Westzaenden,
te Oestzaenden, te Wermer, te Hadel ende te Spaernewoude

10 lb 5 s.
1318
Item van der omloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburgh, in die Wiich, te Westzaenden,
te Oestzaenden, te Wermer, te Hadel ende Spaernewoude

Item noch utegheven van der molen in die Wiich te maken bi Heyneman den timmerman.
      Eerst om 2 cruisbalcken ende om 8 wortelhouten
      Item van den Luicsken houte te voeren van Dordrecht te Haerlem ende voert met waghen in die Wiic te brenghen       ende van elsenhouten die molen mede t'onderscoren
      Item om iserwerc, ghebesight ter molen
      Item Heyneman met him derden van sinen lone ende om 't cruishout onder an te sedten ende te binden
      Item noch anderwerf van der molen te maken in 't selven jaer, van der spille ter verstalen, van den hals te       verplaten ende van anders sticken

10 lb 5 s.


4 lb 2 s.

18 s.
35 s.
40 s.

25 s.

1319
Item van der omloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburgh, in die Wiic, te Westzaenden,
te Oestzaenden, te Wermer, te Hadel ende Spaernewoude

10 lb 5 s.
1320
Item van der omloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburgh, in die Wiic, te Westzaenden,
te Oestzaende, te Wermer, in Hadel ende Spaernewoude

10 lb 5 s.
1321
Item van der omloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburgh, in die Wiic, in Oestzaenden,
te Wermer, in Hadel ende Spaernewoude

10 lb 5 s.
1322
Item van der omloper cost, do man die tiende vercoste in Nuweland, in Enigheburgh, in die Wiic, te Westzaenden,
in Oestzaenden, te Wermer, in Hadel ende Spaernewoude

10 lb 5 s.
Achterstallen
1319
Item van der vischerie te Nuwendoeren, bi Wibrand Boydetiaenssoen ende Clawetiaen Reynoutssoen 19 lb
1320
Item van den vlastiende in Nuweland, bi Claes Jedden 10 s.
1322
Item in Nuweland van den corentiende. Sappe die Huwer
Item in Enigheburch. Jan van Pollanen

Item die moniken uten Nuwenlande van horen tiende

Item Valkencoech. Broeder Ellenzoen
Item die vischerie te Nuwendoeren. Bartoud van Aessendelf
Item Hemelrixhoern. Havic Trudensoen
38 lb10 s.
26 lb
(rantsoen: 13 s.)
9 lb
(rantsoen: 4½ s.)
4 lb 13 s.
22 lb 10 s.
77 lb

Verklaring woorden

Munteenheden in zgn. Vlaams groot:
1 lb/£ (pond) = 20 sc. (schellingen)
1 s. (schelling) = 12 d. (denier, penningen) = 24 d. ob. (obool = halve penning, ook wel 'mite' genoemd)

Bron:
(Lit. 70a, H.J. Smit, p. 422-462)

[Home]