Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen


Levering van hout aan het Huis te Nuwendoorn

Grafelijke rekening uit 1344

Tweede rekening van Heynric den Rode, Rentmeester van Kennemerland en van Westvriesland
Gelden te kosten gelegd aan 's Graven burgen en Huisen.
Item bi meister Florens om hout ghesent tot Dordrecht, dat men besighen sel an die husinghe tot Nuwendoren ende dat noch niet vertymmert en es.
Eirst Aernd Lammekijns s. van Dordrecht van 7 balken, tstic 17 d., f.
Item den zelven van 6 corbelen, tstic 4 sc. f.
Item Jan Suus van 28 middelhoute, tstic 27 d. f.
Item Jan Airnds s. van 3 stilen, tstic 5 sc. f.
Item die zelve van ere scoude, dair thout in quam,
Item Aernd Lamkijns s. van ere scale van ere balke,


Item Heyne Mol ende Hannekijn van Leydern van vrachte van deesen houte te bringhen van Dordrecht tot Alkemaer bi meister Florens,
Item bi den selven van der knapen cost op de reyse,
Item meister Florens van sinen cost, die hi dede om dat hout te copen varende ende kerende,
Item Evermoit van den houte op te slane over dijc bi den Overdam mit hem derden,
Item Baneken en Harman van den houte te bringhen van Alkemaer te Nuwendoren,
Item Allant Ecken s. van 250 waghenscote, thondert 42 sc., f.
Item Baneken ende Aernd van den waghenscote te bringhen van Alkmaer te Nuwendoren,
Item bi meister Florens van enen stocke te maken, dair men vanghen in pleghet te lecghen, van houte, van yserwerke ende van meister Florens loen,
Item bi den zelven van den stoc te bringhen van Haerlem tot Alkemaer ende van Alkemaer te Nuwendoren,Summa van houte, dat ghecost es toten huse te Nuwendoren,
5 lb 19 sc.
24 sc.
3 lb 3 sc.
15 sc.
56 sc.
10 sc.

Summa, 14 lb 7 sc.

56 sc.
17 sc. 2 d.
20 sc.
4 sc. 8 d.
10 sc.
5 lb 5 sc.
3 sc. 9 d.

48 sc. 2 d.

3 sc. 6 d.

Summa, 13 lb 14 sc. 10 d.

28 lb 22 d.

Verklaring woordenCorbeel: steunlat; ingekeepte balk ter ondersteuning van een anderen balk
Middelhout: verbindingsbalk
Stile, stijl: paal, stut
Scoude, scoude: open vaartuig voor vervoer
Scale:iIn dit verband niet duidelijk
Wagenscote: wagenschot, kwartiergezaagde eiken planken
Stoc: stock, houten blok, waarin een gevangene wordt gezet, waarbij armen en/of benen worden vastgezet.

Munteenheden in zgn. Vlaams groot:
1 lb/£ (pond) = 20 sc. (schellingen)
1 sc. (schelling) = 12 d. (denier, penningen)
f. = facit (maakt)
Summa = totaal

Bron:
(Lit. 90, H.G. Hamaker, p. 396, 397)

[Home]