Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen


Onderhoud aan het Huis te Nuwendoorn

Grafelijke rekening uit 1345

Derde rekening van Heynric den Rode, Rentmeester van Kennemerland en van Westvriesland
Dit is mijns heren wtgheven van Egmonde van timmeren tot Nuwendoren, alsoe als hier na ghescreven staet. [Letteraanduiding (A, B, etc.) door auteur BD]
(A)In den eersten die scure te stoppen,
(B)Item die molle ondecken,
(C)Item 6 barchroeden ende 6 laen,
(D)Item van veerscat van Zuutveen tot Nuwendoren,
(E)Item 40 spaerhoute,
(E)Item 300 latten,
*Item 6 vitten
Item 3 yseren, den barch mede te heffen, om
(F)Item om spikeren,
(E)Item 4 timmermans 4 daghe, elken des daghes 14 d. maket,
(G)Item den decker ent den inbinder 3 daghe, elke daghes 18 d. maket,
(G)Item enen knecht, diet riet makede, 3 daghe,
*Item van drijfsanden,
2 sc.
3 sc.
6 £
38 sc.
1 £
10 sc.
18 sc.
3 sc.
3 sc.
18 sc. 6 d.
4 sc. 6 d.
12 d.
2 sc.

Summa, 12 £ 3 sc. 2 d.
Dit koste dat maetsen.
(H)Die waghen, diet sant van Scoerl voerden an den dijc, te loen
(H)Item neghen scute, die dat sant van den dike ant huus voerden,
(H)Item den calc van den Overdam te voeren ten huse,
(H)Item 5000 stiens, elc 10 sc., maket
(H)Item den stien van Alcmair ten huse te voeren, te loen
(H)Item den maetsen te loen,
(H)Item den vlietsnider te loen
24 sc.
9 sc.
18 sc.
2£ 10 sc.
15 sc.
7 £ 16 sc. 6 d.
16 sc.

Summa, 14 £ 18 sc. 6 d.
(E)Die timmerlude te loen, 4 man 24 daghe, elken man des daghes 14 d., maket
(F)Item om spikeren, eer die smede ten huse quamen,
(G)Item om riet ten nuwen huse,
*Item om drijfroep
(G)Item den deckers ende den inbinders ende enen knechte, die riet makede,
(E)Item 6 spaerhoute om 3 sc.
(E)Item 3 scuten, diet hout haelden ten rentemeister,
(E)Item 50 planken van Amestelredam tot Nuwendoren te veerscat,
(F)Item om glavien ende om peden,
(F)Item om yser ende om stael,
(F)Item om 1½ hoet stienkolen,
(D)Item te veerscat tot Nuwendoren te brenghen,
(F)Item om 1 oeghyser, daer die smit doir blaset,
(F)Item 2 smede 13 weken te loene,
(D)Item meester Florens van den oestel ende van den stucke van Amestelredam tot Middelborch te brenghen,
(D)Item van Middelborch tot Nuwendoren te veerscat,

5 £ 2 sc.
10 sc.
16 sc.
18 d.
9 sc. 2 d.
6 d.
4 sc.
8 sc.
45 sc. 6 d.
3 £ 18 sc.
21 sc.
6 sc.
2 sc. 8 d.
4 £

5 sc. 4 d.
28 d.

Summa, 20 £ 6 sc. 2 d.
(E)Dit is van coste der werclude, die gheten hebben met minnen here, 4 timmermans, die den barch makeden 4 daghe, maket 16 daghe.
(G)Item den deckers ent den inbinder ende diet riet makende, elc 3 daghe, maket 9 daghe.
(E)Item 4 timmermans 4 weken elc, maket 100 daghe ende 12.
*Item Cralinghe, die rentmeester sijn loen ghaf, 45 daghe.
(F)Item 2 smede 13 weken, maket 100 daghe ende 82.
(G)Item diet nuwe huus deckenden, te samen 15 daghe.
*Item Willaem Bastaerd, 1 opperknecht, 10 daghe.

Summa der daghen 389, elken des daghes 12 d., maket18 £ 9 sc.
(F)Item Hughen den smit, eer die smede quamen tot Nuwendoren, om 3 sloten 3 sc.

Summa per sc.
Summa summarum, 65 £ 9 sc. 10 d.

Verklaring werkzaamhedenWerkzaamheden:
(D)Inzake vervoer;
(E)hout- en timmerwerk;
(F)ijzer- en smeedwerk;
(G)riet- en dakdekkers;
(H)steen- en metselwerk.

Boerderijachtige aktiviteiten:
(C) met betrekking tot een hooiberg ('barch').
(Bron: Nederlands Hooiberg Museum);
(B) 'molle' = molen ('die molle ondecken' = het verwijderen van de rieten kap van de molen(?));
(A) 'scure' = schuur ('stoppen' = dichten);

Munteenheden:
1 £ (pond) = 20 sc. (schellingen)
1 sc. (schelling) = 12 d. (denier, penningen)

Leidekker aan het werk. Uitsnede uit een 15e eeuwse afbeelding.
(Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, hs 2533, fol.12
)
Timmerlieden aan het werk. Fragment uit een miniatuur uit: Chroniques et Conquesters de Charlemagne (David Aubert), boekdeel III
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 9068, fol. 203)
Middeleeuwse afbeelding van een 'zes- of zeven roedige' hooiberg.
(Bron: Nederlands Hooiberg Museum)

Bron:
(Lit. 90, H.G. Hamaker, p. 556-558/bijlage)

[Home]