Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen


De directe omgeving van het slot Schagen

Een vergelijkende analyse

(Ben Dijkhuis, Bernd Ooijevaar)

Inleiding

In dit artikel worden drie bronnen vergeleken, waarin een flink aantal gegevens zijn gevonden met betrekking tot de directe omgeving van het slot Schagen.
Deze bronnen zijn:

Gegevens uit de Leen- en Registerkamer

Uit het werk van J.C. Kort citeren we de volgende gegevens, die afkomstig zijn van de Leen- en Registerkamer van Holland:

"..De heerlijkheid van Schagen in hoog en laag zonder renten, goed, schot en bede, die de leenheer behoudt, (1430: met renten, tienden en toebehoren; 1535: gift van de kerk en kapelrie; en de visserij van Schagerkogge en Niedorperkogge;
1452: vermeerderd met zijn huis in Schagen, dat hij timmerde, met de hofstede, waar het op staat, en 6 geersen ten zuiden van de kerk tot de Veersloot achter de boomgaard en achter de Loet;
1466: vermeerderd met 5 geersen bij het huis;
1592: vermeerderd met de oosterhofwoning met boomgaarden, de westerhofwoning,..
"

Voor de corcondanties van de LRK-nummers naar die van de inventaris van de Graven van Holland (AGH) 3.01.01. Klik hier (pdf)

Voor wat betreft de oude oppervlakte maten, weten we het volgende:

16de eeuwse plattegrond

Verder de 16de eeuwse anonieme plattegrond van de omgeving van het slot: hier herkennen we een aantal kenmerken, die in dit verband van belang zijn, n.l Bagijneweid (1) , Weide aan de oostzijde (2) en Grote Boomgaard (3).

Het positie van het Schager Slot aan het einde van de 16e eeuw. Klik hier of op de afbeelding voor een vergroting.
(Collectie: Universiteit van Leiden)

Combinatie met kadastrale gevens

Detail van de kadastrale minuut (Sectie E Schagen Zuidzijde, ca. 1832)
(Beeldcollectie Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Kadastrale kaarten 1811-1833, MIN0709E02)(Bewerking Bern Ooijevaar)

Bovenstaande gegevens kunnen we combineren met kadastrale gegevens. In onderstaande tabel is het volgende vermeld: perceelnummer; soort perceel ; oppervlakte ; eigenaar (beroep), zoals vermeld in de O.A.T. 1811-1832. De laatste twee kolommen geven aanvullingen met betrekking tot het voorgaande.

Perceel Soort Oppervlakte
(m2)
Eigenaar/beroep Gegevens LRK Platte grond 16de eeuw
E208 water 4.180 Heer van Schagen .. ..
E209 weiland 13.320 Heer van Schagen .. bagyne weyde
E210 bos 14.670 Heer van Schagen 1466: zijnde 5 geersen land en aan het leen [Heerlijkheid Schagen] toegevoegd die weyde anden oist syde, groet V geersen
E211 bos 8.700 Heer van Schagen samen met E212, de 6 geersen land, die in 1452 samen met het huis bij het leen werd gevoegd grote boëgart, groet Vs (5½) geersen
E212 bos 7.080 Heer van Schagen samen met E211 de 6 geersen land, die in 1452 samen met het huis bij het leen werd gevoegd grote boëgart
E273 huis en erf 170 Lonneks de Lecune, kastelein 1592: gedeelte van de Oosterhofwoning ..
E274 tuin 5.010 Lonneks de Lecune, kastelein 1592: boomgaard behorend bij de Oosterhofwoning voir boėgart
E275 huis en erf 70 Casper Iteme,
schoenmaker
1592: Noorderhofwoninkje? ..
E276 huis en erf 123 Cornelis Di...ty(slecht leesbaar),
koopman
1592: Westerhofwoning? ..
E277 kaatsbaan en erf 1.390 Heer van Schagen .. ..
E278 gevangenis 30 Heer van Schagen .. ..
E279 huis en erf 30 Heer van Schagen .. ..
E280 erf, begraafplaats 880 Heer van Schagen .. ..
E281 water de gracht 3.010 Heer van Schagen .. ..
E282 huis en erf 480 Heer van Schagen 1592: Westerhofwoning? ..

Opmerking auteurs:
Zo rond 1825, was de eigendom van het slot en bijbehorende zaken overgegaan van de heren van Schagen naar de gemeente Schagen. Dat betekent dat de kadastrale minuut van 1811-1825 dateert.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 72a, J.C.Kort)
(Lit. 204, W.C.H. Staring)


[Home]