Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar de inhoud van de introductie]     [Home]

Kasteel Radboud in Medemblik

Een waterburcht

(Anno 2000)

Foto's: Ben Dijkhuis

Van een reeks burchten die in de 13e eeuw door graaf Floris V zijn neergezet om de Westfriezen in bedwang te houden, is Kasteel Radboud het enige slot, dat nog overeind staat.
Van de oorspronkelijke dwangburcht rest niet meer dan enkele (grondig gerestaureerde en opnieuw opgebouwde) onderdelen: twee woonvleugels met de Burcht- en de Ridderzaal, twee vierkante torens en een ronde toren.

Via de toegangspoort op de stenen brug komt je eerst op het slotplein, dat met sierbestrating is verfraaid met een windroos. Ook is er een echte schandpaal. Om het plantsoen van het kasteel is de omtrek van het oorspronkelijke slot goed te zien.

Een schandpaal op het slotplein.
Foto: Ben Dijkhuis

Om het slot binnen te komen neem je de trap die langs de voorgevel naar beneden leidt. De kaartverkoop vindt plaats in de voormalige kelder, waar zich nu ook de taveerne bevindt. Daar kan men tijdens het bezoek aan de burcht een kopje koffie, thee of een drankje nemen. Men ziet daar standvinken die de zware moerbalken ondersteunen. Bij schouw zijn twee gebeeldhouwde consoles te zien.
Vanuit de taveerne kun je via een wenteltrap naar boven. Deze leidt naar de Burchtzaal.

Naast de Burchtzaal, aan de oostkant, bevindt zich de Wapenzaal. Deze was oorspronkelijk de opslagplaats van de wapens van de Schutterij. De Schutterij had tot het einde van de 18e eeuw in het kasteel zijn onderkomen. Later werd de Wapenzaal gebruikt als Griffie van het kantongerecht tussen 1895 en 1934. De Burchtzaal was de zittingzaal van het gerecht.

Reconstructie van het kantongerecht in de Wapenzaal.
Foto: Ben Dijkhuis

Als men via een wenteltrap verder naar boven gaat, komt men in een ruimte met een binnenvenstertje, dat uitziet op de Burchtzaal. Naast deze ruimte bevindt zich de Vierkante toren, waar de gevangenis zit. De cel kan met twee deuren worden afgesloten. In de binnenste deur bevindt zich een met ijzer bekleed luikje. In de houten wanden en vloer zijn duidelijk in-kervingen te zien, die in de loop der eeuwen door gevangenen zijn aangebracht. Er is duidelijk geen luxe en het enige comfort is 'gemak' (een toilet). Het buitenraam is voorzien van dubbele tralies. Geen plaats dus om uit te ontsnappen.

Het cachot, is geen ideale plaats om te vertoeven!
Foto: Ben Dijkhuis

De 15e eeuwse schouw in de Burchtzaal werd tijdens de eerste restauratie geplaatst. De ene console toont een verliefd stel. De andere laat Aristoteles zien, die als rijdier voor Koningin Phyllis dienst doet. Hiermee wordt het verhaal uitgebeeld; dat wijsheid zonder deugd tot gekheid leidt.

De 17e eeuwse haardplaat toont een afbeelding van Christus bij de waterput, waarbij hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Boven de schouw ziet u een tweehanderszwaard. Dit grote zwaard van de 16e eeuwse landknechten, moest met twee handen worden gehanteerd.

In het midden van de Burchtzaal ziet u een reconstructie van het kasteel in vroegere tijden.

Het plafond, trapportaal en de muurkast komen uit de 17e eeuw. Het tochtportaal heeft versierende elementen die oorspronkelijk zijn ontworpen door Cuypers (de architect van de eerst restauratie): briefpanelen en de met planken versterkte deuren, maar ook de smeedijzeren kroon met de wapens van Holland en Vlaanderen. Langs de muren staan 17e en 18e eeuws meubilair.

Een reconstructie-model van het oude kasteel.
Foto: Ben Dijkhuis

Naast de Burchtzaal vindt u de Grote- of Ridderzaal. Hiervan werd in de vorig eeuw de gehele kapconstructie vernieuwd. De spitsboogvensters laten zien dat er ooit kerkdiensten werden gehouden. Ook deze zaal is met 17e en 18e eeuws meubilair ingericht. Momenteel is de Ridderzaal ingericht als trouwzaal

De Ridderzaal, ingericht als trouwzaal.
Foto: Ben Dijkhuis

Vanuit de Ridderzaal kan men een kijkje in de Ronde Toren nemen. Een smalle wenteltrap leidt langs de torenmuur naar de bovenste verdieping van het slot. Deze ruimte is ingericht als expositieruimte. Daar is een tentoonstelling te zien die vertelt over de geschiedenis van het kasteel en van Medemblik.

Expositie op de bovenverdieping van de Ronde Toren.
Foto: Ben Dijkhuis

Kinderen

Ook voor kinderen is een bezoek de moeite waard. Zij kunnen met behulp van een speurtocht het kasteel ontdekken en zich verbazen over hoe de mensen in de Middeleeuwen in een kasteel leefden.

Link voor meer inlichtingen naar www.kasteelradboud.nl

Naar boven.


Foto-album van Kasteel Radboud
Meer dwangburchten van Floris V:

En........Het Slot van Schagen.

[Terug naar de inhoud van de introductie] [Home]