Verder verval in de 18e eeuw.

Vreedzame functies.


Het kasteel van Medemblik viel slechts ten prooi aan intredend verval. Het vredelievende gebruik als Oosterkerk werd in 1734 gestopt. Tot in de 19e eeuw werd de grote zaal van het kasteel in gebruik genomen door de krijgsraad van de schutterij. Officieren van de schutterij hielden in het slot bovendien hun bijeenkomsten.


Hendrik Spilman (1721-1784) naar Cornelis Pronk (1691-1759):
't SLOT te MEDENBLIK, van de Noordzyde .1726.
Hendrik Spilman (1721-1784) naar Cornelis Pronk (1691-1759):
't SLOT te MEDENBLIK, van de Oostzyde .1726.
Hendrik Spilman (1721-1784) naar Cornelis Pronk (1691-1759):
't SLOT te MEDENBLIK, van de Zuidzyde .1726.
Het Verheerljkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten (1745-1774).
(Facsimile 1964. Europese Bibliotheek, Zaltbommel).

Langzamerhand begint het ooit zo glorieuze slot te vervallen. De tand des tijds begint zijn sporen achter te laten, waardoor het kasteel langzamerhand een ruïne begint te worden.


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 3, D. Kransberg, H. Mils)
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 91, West-Fries Archief/Bernd Ooijevaar 2006)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende][Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]