Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud chronologie]      [Home]

De Middelburg in 17e, 18e en 19e eeuw.

Geringe sporen van een ruïne.

← De Middelburg in de 16de eeuw
De Middelburg in de 20ste eeuw →

Voor deze drie eeuwen zijn geen bijzonderheden over de Middelburg te vermelden. Het kasteel bestaat niet meer.

De Alkmaarse geschiedschrijver Simon Eikelenberg, meldt nog enkele schamele restanten en de kring van de slotgracht(en) (1747):

"De grondt, daar heden geen overblijfzel is dan de kring der Singels, geringe verheeventheden, door de puinbrokken veroorzaakt en hier en daar door de ruigte uitkijkende, door den naam Keukenweydt kenbaar, vertoonde nog in 't begin der zeventiende Eeuw eenig overschot der Muuren." (Lit. 157, S. Eikelenberg)

Pas in de twintigste eeuw worden de funderingen sinds eeuwen weer blootgelegd.


Geraadpleegde bronnen een literatuur:
(Lit. 158, S. Eikelenberg)

← De Middelburg in de 16de eeuw
De Middelburg in de 20ste eeuw →

[Vorige][Kaart][Volgende] [Home]