Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud chronologie]      [Home]

De hofstede van de Torenburg in de 17e eeuw.

Bebouwing op het kasteelterrein.

(Bijgewerkt op 26-06-2020)
← De Torenburg in de 16de eeuw
De Torenburg in de 18de eeuw →

Ook van de hofstede van de Torenburg is niets meer te bespeuren. Het grondgebied waar ooit het kasteel op stond is nu van de stad Alkmaar. Diverse bebouwingen vonden plaats op het voormalig kasteelterrein. In 1660 ging men over tot het uitdiepen van de stadsgracht bij de Friese Poort. Tijdens de werkzaamheden vond men mogelijk een deel van de fundamenten van kasteel de Torenburg: (Lit. 220)

"Doen de gragten verdiept wierden beoosten de Vriesepoort en bolwerk zijn nog veel swaare dikke fondamenten van duyfsteen gevonden, uitgegraven en verkogt. Bezuiden dit slot (= Torenburg) lag een groote kool- en warmoestuin voor de kasteleinsfamilie met een speeltuin. Van dit slot is niet dan eenige halve beelden, een oude weerhaan en de naam overig, als het water de Kooltuin, loopende van de Dijk tot het Luttikoudorp, en Toornburg een straat achter hetzelve." (Lit. 220)

H. Tavenier: De Friese Buitenpoort (1787). Volgens een oud manuscript zou het uiterlijk gebaseerd zijn op die van de Torenburg. (Regionaal Archief Alkmaar, PR 1000711)
← De Torenburg in de 16de eeuw
De Torenburg in de 18de eeuw →

Geraadpleegde literatuur en bronnen:
(Lit. 5, J.W. Groesbeek, p.225)
(Lit. 9, E.H.P. Cordfunke, p. 144)
(Lit. 220, W.A. Fasel, p. 61)


[Vorige][Kaart][Volgende] [Home]