De hofstede van de Torenburg in de 17e eeuw.

Bebouwing op het kasteelterrein.


Ook van de hofstede van de Torenburg is niets meer te bespeuren. Het grondgebied waar ooit het kasteel op stond is nu van de stad Alkmaar. Diverse bebouwingen vonden plaats op het voormalig kasteelterrein. In 1660 ging men over tot het uitdiepen van de stadsgracht bij de Friese Poort. Tijdens de werkzaamheden vond men mogelijk een deel van de fundamenten van kasteel de Torenburg:

"..nog vele zware en dikke fondamenten van duifsteen, tot het kasteel behoord hebbende, benevens groote losse stenen, geschikt om door blijden geworpen te worden, uitgegraven en verkocht..".

H. Tavenier: De Friese Buitenpoort (1787). Volgens een oud manuscript zou het uiterlijk gebaseerd zijn op die van de Torenburg. (Regionaal Archief Alkmaar, PR 1000711)

Geraadpleegde literatuur en bronnen:
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 9, E.H.P. Cordfunke)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]