Een romantische visie in de 19e eeuw.

Het legendarische kasteel.


Het uiterlijk van de grondslagen van de Torenburg
Het uiterlijk van de fundering van de Torenburg. (Lit. 9, E.H.P. Cordfunke).
De originele afbeelding van de plattegrond uit 1835 vindt u hier.
Bij het graven van het Noordhollands kanaal in 1821 en vooral in 1835, toen de bocht in dit kanaal werd rechtgetrokken, werden fundamenten van de Torenburg aangetroffen. In 1835 vond men de grondslagen van torens, muurwerk en houten beschoeiing. Ook vond men wapentuig, huisraad en enkele schedels. Door deze vondst is de positie en een deel van de plattegrond van de Torenburg bekend geworden. In het zelfde jaar werd ook de Friese Buitenpoort afgebroken.

Van Lennep en Hofdijk hebben in hun werk van 1860 een beschrijving gegeven van de Torenburg:

"HET KASTEEL TORENBURCHT...Het had vijf torens, waaraan het vermoedelijk zijn naam ontleende. Het was aanvankelijk met drie grachten omgeven, waarvan elke overgang door een versterkte poort ging..".

Litho van W. J. Hofdijk van de Torenburg uit 1860. Deze afbeelding is duidelijk gebaseerd op de afbeelding van A. Rademaker uit de 18e eeuw.
P.W.M. Trap: (1854) Ingekleurde litho van W. J. Hofdijk van de Torenburg uit 1854. Deze afbeelding is duidelijk gebaseerd op de afbeelding van A. Rademaker uit de 18e eeuw.
(Regionaal Archief Alkmaar, PR 1000795)
Hofdijk en Van Lennep gaven nog tal van andere gedetailleerde beschrijvingen, zoals: "..muren zwaar en sterk..." en "..ruime zalen en vertrekken...". Naast de vijf torens zou het kasteel ook een kapel hebben gehad. Een duidelijke romantische visie die zij hadden ontleend aan een beschrijving uit een (overgeschreven) manuscript van de Oudorpse notaris Croll. Het is jammer dat deze bron slecht te controleren is. Ondanks dat, waren Hofdijk en van Lennep zo stellig in hun schrijfstijl, alsof zij alles zelf hebben gezien! Het is duidelijk dat de litho die Trap voor Lennep en van Hofdijk van de Torenburg had gemaakt, is gebaseerd op een honderd jaar oudere tekening van A. Rademaker.


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 2, J. van Lennep, W.J. Hofdijk)
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 9, E.H.P. Cordfunke)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]