Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud chronologie]      [Home]

De Nieuwburg in de 18e eeuw.

Nog steeds een ruïne.

(Bijgewerkt op 08-08-2011)
← De Nieuwburg in de 17de eeuw
De Nieuwburg en Middelburg in de 19de eeuw →

Ook voor deze eeuw valt er weinig te vertellen. Het stuk land waarop de resten van de Nieuwburg stonden: 'de Hofweide' was ondertussen verkaveld en in handen gekomen van de familie Van Foreest. Het land werd stukje voor stukje, door de opeenvolgende erfgenamen, van de hand gedaan.

Het laatste stukje land van 20 geersen groot was in bezit van Maria Eva van Foreest (weduwe van Daniel Carel de Dieu). Zij verkocht dit, op 22 oktober 1789, te Alkmaar aan een makelaar. Hierna werd ook dit deel van het land verkaveld.


De Alkmaarse historieschrijver Boomkamp bracht in 1740 een bezoek aan de ruïne. Hij beschreef de resten van de burcht als volgt:

"Den 20 April 1740 heb ik het zelve bevonden te zyn als volgt, daer stont een kleene brok Muurs van vyf en drie voeten hoog, en strekte zich (doch meest met de grondt gelyk) acht en twintig voeten in de lengte uit, zy is ruim drie voeten dik, zynde de steenen een voet lang, en twee duimen dik: nog is van het zelve te zien de Grondtslag van een Tooren (volgens inbeelding die van Phobus) zynde 22 voeten in 't vierkant, hebbende ter wederzyde in 't Z.Z.W. en N.N.O. een Muurfondament van omtrent 40 voeten; dit legt bewesten de nog overig zynde brok Muurs 29 en drie vierde roeden: de Gragt, welke naer alle waerschynlykheit het Slot omringt heeft, en schoon gedempt, door zyn laegte kenbaer is, heeft 140 roeden in den omtrek, zy legt een vierde uur gaens beoosten Alkmaer." (Lit. 156, S. Eikelenberg, G. Boomkamp)

Resumerend:
Anoniem (1726): Overblijfzel van 't kasteel NIEUBURG bij de stad Alkmaar, 1726. De achtergrond toont de stad Alkmaar met de Grote Kerk, de Waag en het Stadhuis.
(Regionaal Archief Alkmaar, PR 1001377)
A. Rademaker (1725): Ruïn van 't slot Nieuburg bij Alkmaar in Noordholland. Op de achtergrond ziet men de Grote Kerk en de Waag van de stad Alkmaar.
(Regionaal Archief Alkmaar, PR 1001376)
← De Nieuwburg in de 17de eeuw
De Nieuwburg en Middelburg in de 19de eeuw →

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 8, J. Belonje)
(Lit. 156, S. Eikelenberg, G. Boomkamp)

[Vorige][Kaart][Volgende] [Home]