De Nuwendoorn in de golven verdwenen.

Vervagende herinneringen aan het kasteel in 15e tot en met de 19eeeuw.


De herinneringen aan de "beste" dwangburcht, zoals Melis Stoke in zijn Rijmkroniek neerschreef, lijken in de eeuwen na 1500 niet helemaal te zijn verdwenen.

In een later document rond 1700, spreekt de Alkmaarse historieschrijver Simon van Eikelenberg over de stede "Nieuwendoorn". Eikelenburg geeft hier zijn mening over een vermeend kasteel Eenigenburg, dat door Floris V zou zijn gebouwd:

"..Voorts digt bij den oostelijksten randt van de Zijp, die, nog onbedijkt, de westzijde van West-Friesland bespoelde, een half uur noordwestelijk van 't dorp Warmenhuijse, op en stede doe Nieuwendoorn geheten, leggen hooge Akkers, daer werdt Eenigenburch neergezet.."

Dat het kasteel niet helemaal uit de herinnering is vervaagd, blijkt uit diverse fantasiereconstructies die rond 1700 van het slot zijn gemaakt. Hierboven een kleurenprent van de Nuwendoorn van Andries Schoemaker (1660-1734), met de titel: 't Slodt Eenigenburg'.
(Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KB78H43, 81).

Wat nog wel over was, was de naam: 'Nieuwe Deuren'. Deze naam was tot in de 20e eeuw in gebruik voor het stuk weiland binnen de scherpe bocht van de Westfriese omringdijk tussen Krabbendam en Eenigenburg.
Niemand vermoedde vreemd genoeg, dat 'Nieuwe Deuren' een verbastering is van de naam van het verdwenen kasteel: Nieuwendoorn of Nuwendoorn.

Pas in 1948 ontdekte men juist op deze plaats de funderingen van het slot (zie volgende pagina).

Dat er reeds in de 19e brokken van de kasteelfundering naar boven kwamen blijkt uit de Zijper Courant van zondag 9 september 1883 ((Lit. 30, Auteur onbekend)). Hierin werd vermeld dat

"..in een zeker stuk land nu en dan grote gebakken stenen worden gevonden, die ongetwijfeld tot de oude vesting hebben behoord.."

Een zeer opmerkelijk bericht, omdat de herontdekking van de Nuwendoorn pas in 1948 plaatsvond!

Het wordt des te opmerkelijker bij het zien van de onderstaande afbeelding (Bron: Bernd Ooijevaar). Op kunstmatige manier is een kadastrale kaar uit 1830, op schaal, over een recente luchtfoto uit 1990 gelegd. Op de kaart is de sectie te zien waar het kasteel is gesitueerd. Het verrassende echter is de opmerking 'oud kasteel', die op de kaart met potlood neergeschreven. Mogen we er vanuit gaan dat het Huys te Nuwendoorn reeds vóór (of rond) 1830 is ontdekt?

Een deel van een kadastrale kaart uit 1830, dat transparant over een deel van een luchtfoto is gelegd. De funderingen van het kasteel zijn goed herkenbaar. Een uitsnede van nevenstaande afbeelding. Iets boven het kasteel is de opmerking 'oud kasteel', in potlood geschreven.
(Afbeeldingen: Bernd Ooijevaar)

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
(Lit. 3, D. Kransberg, H. Mils)
(Lit. 5, J.W. Groesbeek)
(Lit. 17, D.P. van Wigheren)
(Lit. 30, Auteur onbekend)

[Naar boven]         [Vorige][Kaart][Volgende] [Home]
(Onderstaande link breekt aktieve frames!)
[Huidige pagina]